Odpłatność za obiady w miesiącu:

GRUDZIEŃ 2022

Opłata za obiady dla klas I - III - 60,00 zł
 
 PŁATNE DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

na konto : Żuławski Bank Spółdzielczy

12 8306 0003 0005 5316 2000 0040

 

Odpłatność za obiady w miesiącu:

LISTOPAD 2022

Opłata za obiady dla klas I - III - 76,00 zł

 

Odpłatność za obiady w miesiącu:

PAŹDZIERNIK 2022

Opłata za obiady dla klas I - III - 80,00 zł

 

Odpłatność za obiady w miesiącu:

WRZESIEŃ 2022

Opłata za obiady dla klas I - III - 60,00 zł