W grudniu 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie czytelnicze „W świecie baśni”. W spotkaniu udział wzięło szesnaścioro uczniów z klas I- III. Zajęcia polegały na głośnym czytaniu ulubionych baśni. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Cele spotkania:

  1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania – zachęcanie dzieci do sięgania po książkę.
  2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych tekstów.
  3. Rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomości tytułów z baśni.

Katarzyna Osijewska

W listopadzie 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. ” Ilustracja do ulubionej książki”. W konkursie udział wzięło 49 uczniów, którzy wykonali pracę dowolną techniką plastyczną. Prace te zostały wyeksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej. Konkurs  cieszył  się dużym zainteresowaniem.

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej.
  2. Kształtowanie poczucia estetyki.
  3. Rozwijanie sprawności manualnej.
  4. Rozwijanie kreatywności.


Regulamin:

1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas I-III.
2. Każdy uczeń wykonuje pracę samodzielnie.
3. Konkurs odbywa się w formie plastycznej.
4. Należy wybrać jedną z przeczytanych książek i przedstawić ilustracje do książki.
5. Prace plastyczne należy oddać do 30 listopada 2017 r. do biblioteki szkolnej.
Na odwrocie pracy należy napisać   tytuł wybranej książki, a także imię i nazwisko oraz klasę ucznia, który pracę wykonał.
6. W konkursie wyłonione zostaną zwycięskie prace , a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
7. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w bibliotece.

Nagrodzeni:

I miejsce

Lena Tkaczyk kl. III c
Natalia Bastian kl. IIIb

II miejsce

Maja Dzwonek kl. IIIb
Antonina Malinowska kl.IIId

III miejsce

Wiktor Janus kl.IIIb
Dawid Kamiński kl. IIIb