Drukuj

rekrutacja2022

Zarządzenie nr 1103 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 dla klas I publicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz odziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych >>>

 

Uchwała nr 259/xxx/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym >>>

 

Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły nr 1 >>> word   >>> pdf

 

Podanie o przyjęcie do szkoły / заява для прийняття до початкової школи >>> word   >>> pdf

 

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА >>>