Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego Konkursu Geograficznego dla szkół województwa pomorskiego przeprowadzonego w dniu 15.10.2021r. dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

%

uzyskanych punktów

1.

Jakub Okulus

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicza 15,

82-200 Malbork

83

2.

Milan Hoffmann

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicza 15,

82-200 Malbork

73

3.

Adrianna Kratewicz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicza 15,

82-200 Malbork

73

4.

Alicja Stachurska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicza 15,

82-200 Malbork

77

5.

Aleksander Michał Makowski

Zespół Szkół w Stegnie

Szkoła Podstawowa im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Powst. Warszawy 2, 82-103 Stegna

70

6.

Jan Studziński

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Szkolna 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański

100