Przedsięwzięcie zainteresowało wielu uczniów klas IV-VI. Łącznie w konkursie udział wzięło 20 osób. Trzy najlepsze prace zostały nagrodzone książkami edukacyjnymi ufundowanymi przez lokalną firmę Globex Bus. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, dzięki hojności firmy KTT Centrum Papiernicze. Eliminacje wewnątrzszkolne odbyły się we wrześniu, jednak wyniki ogłoszono w październiku pod czas apelu z okazji Dnia Nauczyciela. Pierwsze miejsce zajęła praca Aleksandry Serkiz (klasa VIa), która stworzyła logo, drugie miejsca zajął Jakub Wajcht (klasa IVb) z oryginalną wyklejanką, a trzecie miejsce zajęła Amelia Żurawska (klasa IVb), która wykazała się kreatywnością, tworząc komiks. Konkursy takie jak ten umacniają nas w przekonaniu, że otaczają nas uczniowie kreatywni i bardzo aktywni. Przedsięwzięcia tego typu pomagają w kształtowaniu pozytywnych postaw u dzieci.