Uryczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2019/2020 PDF Drukuj Email

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje,

że uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się:

dla klas I - III o godz. 11:00

dla klas IV - VIII o godz. 9:00

 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 PDF Drukuj Email

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka sporządzone na dzień 31.12.2018, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 
Rekrutacja 2019/2020 PDF Drukuj Email 
PDF Drukuj Email

Boże Narodzenie 2018 sp1

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Partnerzy

Przyjaciele